Profiel - Cleveringa Advies

Ga naar de inhoud

Profiel

Als senior landschapsarchitect is Rudo Cleveringa gespecialiseerd in het natuurlijke landschap. In de afgelopen 25 jaar ontwierp en regisseerde hij diverse natuurontwikkelingsprojecten en gebiedsontwikkelingen. De landschapsecologische inpassing van infrastructuur en de bouw van 15 ecoducten in Nederland vormt een 2e rode draad in zijn loopbaan.
In deze projecten heeft Rudo zich ontwikkeld tot een strateeg, die met realistische plannen en een gedegen vakinhoudelijke kennis de opdrachtgever, gebruikers en omgeving enthousiast weet te maken voor zijn plannen.
Rudo is resultaatgericht en brengt met heldere analyses zowel de knelpunten als de ruimtelijke opgave haarscherp in beeld. Zijn adviezen zijn oplossingsgericht en komen op tijd en binnen budget tot stand.
CV   |  PORTFOLIO   |  
C L E V E R I N G A   A D V I E S   B V   |   V O O R   L A N D S C H A P   &   N A T U U R
C L E V E R I N G A   A D V I E S   B V
V O O R   L A N D S C H A P   &   N A T U U R
2024
C L E V E R I N G A   A D V I E S   B V   V O O R   L A N D S C H A P   &   N A T U U R   |   2024
Terug naar de inhoud