Viaduct en Fietsbrug over de Vaart | Assen | 2007 - Cleveringa Advies

Ga naar de inhoud

Viaduct en Fietsbrug over de Vaart | Assen | 2007

Het Europaweg-viaduct en de fietsbrug overbruggen beide de Vaart in Assen. Parallel aan de Vaart ligt de fietsroute die de nieuwbouwwijk Kloosterveen met het centrum van Assen verbindt. De sierlijke bogen van het viaduct in de Europaweg overspannen de Vaart als een toegangspoort naar Assen, voor zowel de pleziervaart als  de fietsers. De overspanning zonder tussensteunpunten biedt maximaal doorzicht en een optimale sociale veiligheid.
De vormgeving van de fietsbrug anticipeert op dit maximale doorzicht. Door een uiterst  vlakke en transparante constructie, in combinatie met een bijzonder openingsmeganiek, is de brug nauwelijks van invloed op het doorzicht.
  • opdrachtgever: gemeente Assen
  • in samenwerking met: Witteveen+Bos
* Project uit de periode bij Landschappartners BV
C L E V E R I N G A   A D V I E S   B V   |   V O O R   L A N D S C H A P   &   N A T U U R
C L E V E R I N G A   A D V I E S   B V
V O O R   L A N D S C H A P   &   N A T U U R
2024
C L E V E R I N G A   A D V I E S   B V   V O O R   L A N D S C H A P   &   N A T U U R   |   2024
Terug naar de inhoud