Beekherstel Kaweise Loop | Bakel | 2011 - Cleveringa Advies

Ga naar de inhoud

Beekherstel Kaweise Loop | Bakel | 2011

De Kaweise Loop was een sterk genormaliseerde beek op de grens tussen de gemeente Gemert en Deurne. De beek werd gekenmerkt door een grote dynamiek in de afvoer en lage natuurwaarde. Bij veel neerslag was het beeksysteem gevoelig voor wateroverlast.
Het inrichtingsplan voorziet in een forse toename van de bergingsruimte, zowel in het beekprofiel als in specifieke waterbergingsgebieden langs de beek. Daarnaast zijn maatregelen getroffen om vismigratie mogelijk te maken: 4 stuwen zijn vispasseerbaar gemaakt door middel van ­vis­trappen. De natuurlijke beekloop met stapstenen erlangs maakt de beek weer van ecologische betekenis in het landschap. Het eindresultaat: een robuust watersysteem dat voldoet aan de eisen van deze tijd.
  • opdrachtgever: Waterschap Aa en Maas
  • in samenwerking met: Witteveen+Bos
* Project uit de periode bij Landschappartners BV
C L E V E R I N G A   A D V I E S   B V   |   V O O R   L A N D S C H A P   &   N A T U U R
C L E V E R I N G A   A D V I E S   B V
V O O R   L A N D S C H A P   &   N A T U U R
2024
C L E V E R I N G A   A D V I E S   B V   V O O R   L A N D S C H A P   &   N A T U U R   |   2024
Terug naar de inhoud