Traverse Dieren | 2017-2018 - Cleveringa Advies

Ga naar de inhoud

Traverse Dieren | 2017-2018

Dieren werd decennia lang in tweeën gespleten door de drukke weg Arnhem-Zutphen (N348). Traverse Dieren heft deze barrière­werking op. Het doorgaande verkeer doorkruist het dorp in een verdiepte tunnelbak. Op maaiveld verbindt een nieuw stationsplein Dieren weer met elkaar.
De ontwerpopgave bestaat eigenlijk uit 3 delen:
  1. De inpassing van de weg op landgoed Hof te Dieren. De weg ligt nu in een bundeling met de spoorlijn en wordt aan het zicht onttrokken door een landschappelijke plint en een bolle es. Op het vervallen tracé van de N348 is het oude landgoed in ere hersteld.
  2. De traverse van de N348 door Dieren, die is vormgegeven als een groene loper die voort­vloeit uit het landgoed. Een deel van de traverse ligt in de verdiepte tunnelbak. Elders begeleiden brede kruidenrijke bermen en een gevarieerde boombeplanting de weg.
  3. Het centrale deel van de tunnelbak is overdekt en biedt plaats aan het stationsplein. De inrichting van het plein is uitnodigend en biedt alle voorzieningen die bij het station horen. Daarnaast voorziet het plein in de verbinding tussen Oud-Dieren en Dieren-Noord.
Bijzonder zijn de forse bomen die zijn aange­plant in de maat 30-40 tot 60-70 (stamomtrek in cm)!
  • opdrachtgever: bouwcombinatie Besix-Hegeman-Mourik
  • in samenwerking met: Architecten_Lab te Deventer
C L E V E R I N G A   A D V I E S   B V   |   V O O R   L A N D S C H A P   &   N A T U U R
C L E V E R I N G A   A D V I E S   B V
V O O R   L A N D S C H A P   &   N A T U U R
2024
C L E V E R I N G A   A D V I E S   B V   V O O R   L A N D S C H A P   &   N A T U U R   |   2024
Terug naar de inhoud