Eethuis De Diepen | Milsbeek | 2019 - Cleveringa Advies

Ga naar de inhoud

Eethuis De Diepen | Milsbeek | 2019

Eethuis De Diepen ligt midden in het (toekomstige) natuurgebied Koningsven-De Diepen en vervult een rol als recreatief knooppunt. De toenemende recreatieve mogelijkheden en de ligging aan het Pieterpad (LAW) is voor eigenaren aanleiding om hun restaurant uit te breiden met Bed & Breakfastkamers, een groepsaccomodatie en trekkershutten. Deze verblijfsaccommodaties liggen op de grens van een uitgestrekt natuurgebied aan de voet van het Druitse Reichswald. Een nachtje slapen in De Diepen belooft dus een echte natuurervaring te worden!
Het terrein is natuurlijk ingericht met geleidelijke overgangen tussen recreatiezone en natuurzone. Voor de vele bomen is gekozen voor een breed assortiment, zodat het bomenbestand klimaatbestendig is en niet gevoelig voor soortspecifieke boomsziektes.
  • opdrachtgever: Eethuis De Diepen
C L E V E R I N G A   A D V I E S   B V   |   V O O R   L A N D S C H A P   &   N A T U U R
C L E V E R I N G A   A D V I E S   B V
V O O R   L A N D S C H A P   &   N A T U U R
2024
C L E V E R I N G A   A D V I E S   B V   V O O R   L A N D S C H A P   &   N A T U U R   |   2024
Terug naar de inhoud