Kwaliteitsverbetering landschap Looieind | Erp | 2019 - Cleveringa Advies

Ga naar de inhoud

Kwaliteitsverbetering landschap Looieind | Erp | 2019

De eigenaar van het recreatiebedrijf " Bij Peerke" wilde zijn bedrijf beƫindigen en de recreatieve bestemming omzetten in een dubbele woonbestemming. Voor deze "rode ontwikkeling" in het buitengebied is een kwaliteitsverbetering landschap vereist. De kwaliteitsimpuls streeft naar een versterking van identiteit van het Brabantse landschap, hogere natuurwaarden en recreatieve ontsluiting van het landelijk gebied.
Met het landschapsplan Looieind heeft de gemeente kunnen instemmen met de functieverandering. De nieuwe woningen liggen ingebed in een natuurzone temidden van akkers en weilanden. Een graspaadje verbindt het Looieind met de Oude dijk, waarmee een dorps ommetje mogelijk is geworden.
C L E V E R I N G A   A D V I E S   B V   |   V O O R   L A N D S C H A P   &   N A T U U R
C L E V E R I N G A   A D V I E S   B V
V O O R   L A N D S C H A P   &   N A T U U R
2024
C L E V E R I N G A   A D V I E S   B V   V O O R   L A N D S C H A P   &   N A T U U R   |   2024
Terug naar de inhoud