Plan Witrijt | Milheeze | 2019-2021 - Cleveringa Advies

Ga naar de inhoud

Plan Witrijt | Milheeze | 2019-2021

Het project "Plan Witrijt" is een uitbreiding van de Bakelse Plassen te Bakel en Milheeze. De nieuwe plas met randzones vormt de verbindende schakel tussen het dorp Milheeze en het natuurgebied Bakelse Plassen/Stippelberg. De nabijheid tot Milheeze biedt bijzondere kansen voor ondermeer dorpse ommetjes en een voedselbos. Onderdeel van het plan is een pilotproject voor een robuust watersysteem. Dit systeem voegt in de natte periode water aan de grondwatervoorraad toe, zodat in de droge zomers er langer water beschikbaar is voor landbouw en natuur.
Het gehele planvormingsproces is begeleid door twee klankbordgroepen, waarin respectievelijk de direct omwonenden en de brede omgeving vertegenwoordigd zijn. Beide klankbordgroepen zijn van meet af aan geïnformeerd over de planontwikkeling, onderzoeken en MER. In het uiteindelijke plan is nadrukkelijk rekening gehouden met de wensen vanuit de omgeving en daardoor is er ook draagvlak in de omgeving. Bestemmingsplan- en vergunningsprocedures zijn zonder Raad van State doorlopen.
  • opdrachtgever: De Peelhorst Zand & Grint


C L E V E R I N G A   A D V I E S   B V   |   V O O R   L A N D S C H A P   &   N A T U U R
C L E V E R I N G A   A D V I E S   B V
V O O R   L A N D S C H A P   &   N A T U U R
2024
C L E V E R I N G A   A D V I E S   B V   V O O R   L A N D S C H A P   &   N A T U U R   |   2024
Terug naar de inhoud