Onderdoorgang Laan van Osseveld | Apeldoorn | 2022 - Cleveringa Advies

Ga naar de inhoud

Onderdoorgang Laan van Osseveld | Apeldoorn | 2022

In Apeldoorn wordt de spoorlijn Apeldoorn-Deventer ondertunneld ter plaatse van de Laan van Osseveld. De Laan van Osseveld maakt onderdeel uit van de stadsring van Apeldoorn. Het groene en boomrijke karakter van deze 'parkway' is een belangrijk uitgansgpunt voor de inpassing van de onderdoorgang. In de onderdoorgang wordt het beeld bepaald door Cortenstaal, dat aan de randen steeds door hagen en bomen geflankeerd wordt. Het Cortenstaal heeft een natuurlijke roestbruine kleurtoon. Het roestproces schrijdt uiterst langzaam voort, waardoor invloeden van buitenaf zoals grafitti vanzelf weer verdwijnen. De kruisende infrastructuur (spoorlijn en fietsviaduct) worden juist gekenmerkt door een grijze kleurtoon van gegalvaniseerd staal.
De landschappelijke inpassing is gebaseerd op 2 pijlers. De eerste pijler is continuïteit in de groene parkway van Apeldoorn. Het lommerrijke wegbeeld wordt langs de randen van de tunnelbak én in de tunnelbak voortgezet door de aanplant bomen. De soortkeuze anticipeert op de klimaatverandering met soorten als de Moseik. De tweede pijler betreft een groen beeld in de tunnelbak: grassentuinen flankeren de route, waarmee juist voor het langzaamverkeer een prettiger verblijfsomgeving wordt gecreëerd met lucht, groen en ruimte. Door de grassentuinen bieden trappen de kortste route naar de aangrenzende functies.
C L E V E R I N G A   A D V I E S   B V   |   V O O R   L A N D S C H A P   &   N A T U U R
C L E V E R I N G A   A D V I E S   B V
V O O R   L A N D S C H A P   &   N A T U U R
2024
C L E V E R I N G A   A D V I E S   B V   V O O R   L A N D S C H A P   &   N A T U U R   |   2024
Terug naar de inhoud