Cursus Landschap | HDSR | 2023 - Cleveringa Advies

Ga naar de inhoud

Cursus Landschap | HDSR | 2023

Cleveringa Advies verzorgt in 2023 een cursus Landschap voor de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Doel van deze in company cursus is om de adviseurs van het waterschap op een andere manier naar het landschap te laten kijken; het landschap waarderen en de bouwstenen verzamelen die relevant zijn voor het wateradvies. Hiermee sorteert het waterschap nadrukkelijk voor op de beleidslijn Water- en bodem sturend.
Concrete doelen:
  • Wateradvies meer baseren op bouwstenen/kwaliteiten die het landschap biedt.
  • Proactieve advisering; het hoogheemraadschap heeft een eigen visie op ruimtelijke ontwikkeling en draagt die proactief uit!
  • Het wateradvies onderbouwen/versterken met schetsen.
Cursusdag 1 omvatte een inleiding landschap en een excursie om buiten het landschap te leren lezen. Immers, men kan eigenlijk niets zinnigs over een landschap zeggen, als men niet met 2 benen in de klei heeft gestaan. Cursusdag 2 gingen de deelnemers zelf aan de slag. Aan de hand van een eigen casus is het landschap ter plaatse geanalyseerd, zijn de relevante (landschappelijke) bouwstenen geselecteerd en is een integraal wateradvies geformuleerd. Tot slot presenteren de deelnemers hun wateradvies en de (landschappelijke) onderbouwing en wordt daarover gediscussieerd.

  • In opdracht van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.
C L E V E R I N G A   A D V I E S   B V   |   V O O R   L A N D S C H A P   &   N A T U U R
C L E V E R I N G A   A D V I E S   B V
V O O R   L A N D S C H A P   &   N A T U U R
2024
C L E V E R I N G A   A D V I E S   B V   V O O R   L A N D S C H A P   &   N A T U U R   |   2024
Terug naar de inhoud