Advies - Cleveringa Advies

Ga naar de inhoud

Advies

Cleveringa Advies adviseert op het terrein van landschap en natuur(ontwikkeling), variërend van ontwikkelingsvisie en specialistische maatwerkadviezen tot participatie in multidisciplinaire projecten.
Cleveringa Advies:
  • stelt inrichtingsplannen voor landschap en natuur(ontwikkeling) op;
  • geeft advies over landschappelijke aspecten en geeft invulling aan landschappelijke EMVI-criteria in tenders;
  • biedt procesbegeleiding bij de ontwikkeling van complexe landschappelijke ingrepen en gebiedsontwikkeling;
  • ontwerpt desgewenst op basis van een solide omgevingsparticipatie en creëert daarmee draagvlak voor uw (landschappelijke) plannen;
  • presenteert plannen op een aansprekende en toegankelijke wijze;
  • ontwerpt (en onderhoudt) projectwebsites voor een adequate omgevingscommunicatie.
Cleveringa Advies adviseert onder meer bedrijven, natuurorganisaties, overheden en (incidenteel) particulieren.
C L E V E R I N G A   A D V I E S   B V   |   V O O R   L A N D S C H A P   &   N A T U U R
C L E V E R I N G A   A D V I E S   B V
V O O R   L A N D S C H A P   &   N A T U U R
2024
C L E V E R I N G A   A D V I E S   B V   V O O R   L A N D S C H A P   &   N A T U U R   |   2024
Terug naar de inhoud