Cleveringa Advies

Ga naar de inhoud
Landschap is de verzamelnaam voor het geheel van alle elementen die tezamen onze (leef)omgeving vormen. De natuurlijke basis van bodem, water, reliƫf en begroeiing scheppen de randvoorwaarden voor de verschijningsvorm en het gebruik. De wijze waarop de mens met deze randvoorwaarden omgaat bepaalt de verschijningsvorm en kwaliteit van het landschap.
Cleveringa Advies staat voor robuuste landschappen die optimaal inspelen op de van nature aanwezige kwaliteiten.
C L E V E R I N G A   A D V I E S   B V   |   V O O R   L A N D S C H A P   &   N A T U U R
C L E V E R I N G A   A D V I E S   B V
V O O R   L A N D S C H A P   &   N A T U U R
2024
C L E V E R I N G A   A D V I E S   B V   V O O R   L A N D S C H A P   &   N A T U U R   |   2024
Terug naar de inhoud